معرفی دتکتورهای آپولو اکسپندر Apollo Xpander

آپولو اکسپندر

معرفی دتکتورهای آپولو اکسپندر Apollo Xpander

آپولو اکسپندر (Apollo XPander) :

دتکتورهای بی سیم آپولو مدل اکسپندر (Apollo Xpander) برای استفاده در ساختمان هایی که سیم کشی امکان ناپذیر یا محدود می باشد ، طراحی شده اند.

استفاده از این دتکتورها در مواردی که حفظ زیبایی ساختنمان ها مطرح می باشد مانند :

ساختمان های تاریخی ، بناهای موقت ، مراسم و یا رویدادها توصیه می شود.

دیدگاه‌ها 0

LFS-and-NSCnewAds